Vellen

Voor het vellen van uw boom wordt eerst de situatie vakkundig ingeschat.  Bij plaatsgebrek of gevaar voor schade is een demontage aangewezen. Dit gebeurt volgens de regels van de kunst; met professionele klim- en afvangtechnieken. Zodoende wordt de boom op efficiënte manier verwijderd. 

Ecologisch vellen

Een ecologische velling, waarbij een deel van de dode boom behouden blijft en tot biotoop dient voor vogels en insecten behoort ook tot de mogelijkheden. 

Ward Huysmans Treecare

Houtverwerking

Het versnipperen of afvoeren van al het hout kan eveneens door ons gebeuren. Verkiest u het hout te gebruiken, dan kan het tot bruikbare afmetingen verzaagd worden.

Stronken verwijderen

De overgebleven stronk kan weggefreesd worden, zodat er nieuwe aanplant mogelijk is.

Vellen Ward Huysmans

Stormschade of een dode boom?

Wij komen vrijblijvend langs voor een offerte op maat!